Wetgeving

VLAREM

Wetgeving

Omtrent het houden van reptielen bestaat er een hele wetgeving. Dit kan soms wel eens verwarrend zijn om tussen al die regeltjes
het juiste antwoord op je vraag te vinden. Hier zullen we alles eens op een beknopte manier uitleggen.

Het houden van reptielen is ingedeeld in rubriek 9.2.2 van bijlage 1 van titel I van het VLAREM.
Afhankelijk van de reptielsoort gebeurt de onderverdeling in punt b, c of d.
Je kan deze rubriek via deze link bekijken (opent in nieuw venster).
Muizen en ratten vallen onder rubriek 9.7, Inheemse kleine zoogdieren. Hiervoor gelden andere regels die afhangen van je woongebied.
Je kan de rubriek Inheemse kleine zoogdieren via deze link bekijken (opent in nieuw venster).

Klasse 3

Als je ten minste 1 niet–giftig en niet–gevaarlijk reptiel hebt en maximux 30 niet–giftige en niet–gevaarlijke reptielen.
Hiervoor krijg je een formulier waarop je meer informatie kwijt kan over je reptiel(en).
Dit formulier bezorg je terug aan de desbetreffende gemeentedienst.
Dit kan geweigerd worden indien de activiteit niet in overeenstemming is met de stedebouwkundige bestemming van het perceel. 

Klasse 2

Vanaf 1 gifslang of krokodil of vanaf 1 dier die door hun agressiviteit, giftigheid of gedrag een gevaar kunnen inhouden,
zoals bijvoorbeeld schorpioenen, vogelspinnen, enzovoorts. Vanaf meer dan 30 niet–giftige en/of niet–gevaarlijke reptielen geld dit ook.
Dit kan ook geweigerd worden.

Klasse 1

Dit is enkel voor dierentuinen of safariparken. Ook bij het houden van meer dan 10.000 muizen/ratten.

CITES

CITES is de Conventie inzake de internationale handel in bedreigde dier– en plantensoorten.
De overeenkomst wordt door 175 landen toegepast (Via deze link kan je de lijst met landen bekijken, opent in nieuw venster).
Het doel is om te verzekeren dat de internationale handel geen nadelige invloed heeft op het behoud van de in drie verschillende bijlagen opgenomen soorten.

CITES logo

Alle invoer, uitvoer en wederuitvoer van de betroffen wilde dieren en planten zijn onderworpen aan een vergunningenstelsel.
Dit betekent dat er voor elk dier of plant op de CITES lijsten een document moet zijn. Daarop staan bepaalde gegevens over het desbetreffende dier, zo bewijst het document dat het dier op een legale manier is verhandelt.

CITES heeft 3 bijlages waarin de soorten worden vermeld.

Bijlage I bevat soorten die met uitsterven bedreigd worden.
De handel hierin wordt slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden toegestaan.

Bijlage II bevat soorten die niet per sé met uitsterven zijn bedreigd,
maar waarnaar toch veel aandacht moet gaan om problemen te voorkomen.

Bijlage III bevat soorten die in een bepaald land beschermd worden
en waarvoor dit land CITES heeft gevraagd om de handel hierin te controleren.

Soortenbehoud is uiteraard belangrijk en garandeert zowel gezonde populaties als een duurzame handel.
Dus koop nooit een dier of plant die op de CITES lijsten voorkomen zonder na te gaan of hiervoor een CITES document nodig is!

Dierenspeciaalzaak The Bridge houdt zich strikt aan CITES regels en zal bij elk dier, waar nodig een CITES document meeleveren!

Links

Bezoek de website van CITES
Bekijk de soortenlijsten van CITES